Płatność i dostawa zamówienia

Szczegółowe warunki płatności i dostawy Zamówienia zawarte są w Umowie o Ofercie Publicznej

1. Rodzaj płatności

Zamówienia opłacane są wyłącznie w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej Visa/Mastercard za pośrednictwem systemu płatności zamieszczonego na stronie internetowej.

2. Dostawa i płatność

Dostawa Zamówienia realizowana jest dopiero po jego całkowitym opłaceniu.

3. Kto dostarcza?

Dostawa Zamówień jest realizowana jednostronnie przez organizację pocztową „INPOST”.

4. Warunki dostawy

Czas realizacji Zamówienie - 1-3 dni. W przypadku, gdy dostawa przypada w weekend (sobota lub niedziela) lub święto, termin takiej dostawy może zostać przedłużony o odpowiednią liczbę dni (święta).

5. Harmonogram dostaw

Dostawa Zamówień realizowana jest od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 20:00. Sobota to dzień skrócony.

6. Pobierz

Po otrzymaniu Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia treści Zamówienia pod kątem zgodności ilości i jakości Towarów z Zamówieniem oraz wymogami ustawodawstwa Polski.

7. Formalności i dokumentacja

W przypadku zgodności Towaru pod względem jakości i ilości z Zamówieniem i wymogami ustawodawstwa Polski, Kupujący podpisuje dokument dostarczony przez kuriera Sprzedającego, potwierdzający dostarczenie Zamówienia oraz roszczenia Kupującego dotyczące ilości i jakości Towaru (Dobra).

8. Odrzucenie rozkazu

W przypadku niezgodności Towaru pod względem jakościowym i ilościowym z Zamówieniem oraz wymogami ustawodawstwa Polski, Kupujący ma prawo do anulowania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia możliwe jest tylko w przypadku stwierdzenia przez Kupującego określonej niezgodności w obecności kuriera Sprzedającego.